Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13A, 47-120 Zawadzkie

 

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, z siedzibą w Zawadzkiem, przy ul. Dębowej 13A, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych, tj. odzyskiwania udostępnionych materiałów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia, jak również świadczonych usług informacyjnych. Dane będą przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych (tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne, jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora)

 

Przy zapisie do biblioteki osób, które nie ukończyły 13 roku życia, do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego oraz podanie jego danych osobowych.

 

Konsekwencją odmowy  podania danych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.

 

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu ostatniego zwrotu udostępnionych materiałów bibliotecznych. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce, w przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec biblioteki.

 

Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym (wykonywania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).

Dane osobowe odbiorców informacji o nowościach i organizowanych wydarzeniach będą przetwarzane na podstawie zgody. Od osób, które nie ukończyły 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

 

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych pod nr telefonu 774623171.

 

 

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CZŁONKÓW SEKCJI, UCZESTNIKÓW KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, FESTIWALI  I INNYCH WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ I KULTURĘ W ZAWADZKIEM

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, z siedzibą w Zawadzkiem, przy ul. Dębowej 13A, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych związanych z:

a) prowadzeniem sekcji i kół zainteresowań;

b) organizacją konkursów, przeglądów, festiwali i innych wydarzeń

i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Dane będą przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do:

a) uczestnictwa w prowadzonych przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem sekcjach i kołach zainteresowań;

b) uczestnictwa w organizowanych przez Bibliotekę i Kulturę w Zawadzkiem konkursach, przeglądach, festiwalach i innych wydarzeniach.

 

Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach, konkursach, przeglądach, festiwalach i innych wydarzeniach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej (mail). Od osób, które nie ukończyły 13 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych pod nr telefonu 774623171.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: BEATA KIEŁKOWICZ

Informacje

Liczba wyświetleń: 178
Utworzono dnia: 15.07.2017
Dokument wprowadził:
Joanna Spałek
Dokument opublikował:
Joanna Spałek
Dokument wytworzył:
Joanna Spałek
Wytworzono:
06.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
BiK w Zawadzkiem

Historia publikacji

  • 12.08.2019 07:49, Administrator
    Edycja strony: Ochrona danych osobowych
  • 07.08.2019 08:50, Administrator
    Edycja strony: Ochrona danych osobowych
  • 06.08.2019 15:13, Administrator
    Edycja strony: Ochrona danych osobowych