Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Deklaracja dostępności

 

 

Deklaracja dostępności Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem

Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu.
 • Niektóre dokumenty zamieszczono w postaci skanu.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Spałek.
 • E-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl
 • Telefon: 774623171

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki i Kultury w Zawadzkiem
 • Adres: Dębowa
  13A
 • E-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl
 • Telefon: 774623171

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13A

47-120 Zawadzkie

tel. 77 4623 171

email: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl

Placówka nie umożliwia wjazdu do budynku osobom na wózkach inwalidzkich.

W korzystaniu z biblioteki/zbiorów pomaga bibliotekarz.

Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

2. Filia biblioteczna w Kielczy

ul. Leśna 33

tel. 77 4010 967

email: kielcza@biblioteka.zawadzkie.pl

Placówka nie umożliwia wjazdu do lokalu osobom na wózkach inwalidzkich.

Przy wejściu głównym zamontowany jest dzwonek wzywający pracownika.

W korzystaniu z biblioteki/zbiorów pomaga bibliotekarz.

Brak toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową.

3. Filia biblioteczna w Żędowicach

ul. Strzelecka 35

tel. 77 5005 927

email: zedowice@biblioteka.zawadzkie.pl

Placówka nie umożliwia wjazdu do lokalu osobom na wózkach inwalidzkich.

W korzystaniu z biblioteki/zbiorów pomaga bibliotekarz.

Brak toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

W placówkach nie są dostępne informacje głosowe.

W placówkach nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny