Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI I KULTURY W ZAWADZKIEM

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Dębowej 13A, 47-120 Zawadzkie.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod nr tel.  77 4623 171.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia oraz realizacji zadań pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wskazanych ustaw.

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny