Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Historia filii

Filia w Żędowicach 
Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w 1956 roku. Była to druga Biblioteka Gromadzka w obecnej Gminie Zawadzkie. Początki powstania tej biblioteki nie są dokładnie znane, ponieważ nie zachowały się żadne dokładne zapiski, które opisywałyby tamte wydarzenia. Datą umowną jest wpis pierwszej książki do księgi inwentarzowej - 8 czerwiec 1956 rok. Księga inwentarzowa i dzienniki biblioteczne to jedyne dokumenty, na podstawie których można było założyć kronikę.
Początkowo zbiory mieściły się w sali pokarczemnej, potem przeniesiono księgozbiór do szkoły. Pracą w bibliotece zajął się kierownik szkoły, Pan Stanisław Derda z żoną Jadwigą. Pani Jadwiga prowadziła jednocześnie bibliotekę szkolną i gromadzką. W tym czasie, z inicjatywy kierownika szkoły, urządzono czytelnię.
W latach 1970-1984 zbiory Biblioteki Gromadzkiej mieściły się w budynku Straży Pożarnej w Żędowicach. W latach 1970-1972 pracownikiem biblioteki był również Pan Tadeusz Gąsiorowski. Od 1973 do 1976 roku pracą w bibliotece zajęła się Pani Gertruda Mika, mieszkanka Żędowic. W tym czasie księgozbiór liczył już 6741 woluminów.
Od 1984 do 1992 roku biblioteka mieściła się w pomieszczeniu przy ul. XXX-lecia 1, w budynku Pana Pawła Bąbelka. W 1992 roku księgozbiór został przeniesiony do Szkoły Podstawowej w Żędowicach, dzisiejszego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego. Od września 1976 roku do dnia dzisiejszego pracownikiem biblioteki jest Pani Urszula Piekacz.
Lokalizacja biblioteki pozwala na prowadzenie bogatej działalności kulturalnej. Od szeregu lat organizowany jest konkurs "I ty możesz zostać pisarzem".
Stałą pozycją jest wystawa kroszonek wielkanocnych i uczestnictwo w konkursie "Ale jajo".

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny