Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

 

Informujemy, że Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem otrzymała dotację celową z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w wysokości 5 385 zł. Za otrzymaną kwotę do bibliotek naszej gminy zostaną zakupione nowości wydawnicze.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, który będzie realizowany w latach 2021 – 2025. Celem Priorytetu 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Nasz udział w programie pozwoli wzbogacić ofertę o poszukiwane przez czytelników nowości wydawnicze.

Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

Planowana wartość realizacji zadania – 15 385,71 zł w tym:
wkład własny – 10 000,71 zł
dotacja celowa Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu -  5 385 zł

Więcej informacji można znaleźć na stronie Biblioteki Narodowej .

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny