Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

O nas

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem została otwarta 7 lutego 1967 roku. Mieściła się w lokalu o powierzchni 28 m kw.

W budynku Urzędu Miasta i Gminy. Początkowy księgozbiór, liczący ok. 2 tys. woluminów, został przekazany przez Powiatową Bibliotekę

Publiczną w Strzelcach Opolskich. Pierwszym dyrektorem i jednocześnie pracownikiem była Pani Maria Greczyn, którą w 1968 roku

zastąpiła Pani Maria Milejska. Od roku 1975 do 2003 stanowisko dyrektora biblioteki piastowała Pani Krystyna Wieszczeczyńska.

Obecnie tę funkcję pełni Pani Joanna Spałek.

W 1975 roku, po reformie terytorialnej kraju, placówka zmieniła nazwę na: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna i przejęła filie

w Żędowicach i Kielczy. Powiększający się księgozbiór oraz coraz liczniejsza rzesza czytelników spowodowały, że na początku 1986 roku,

po wielu perypetiach i zabiegach, rozpoczęto budowę nowego budynku dla biblioteki. 21 maja 1988 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej

siedziby.

Biblioteka znajduje się w centralnym, ale spokojnym i ogólnie dostępnym miejscu, obok Urzędu Miasta i Gminy. Powierzchnia lokalu wynosi

300 m kw. Parter budynku zajmuje Czytelnia oraz pomieszczenia administracyjne natomiast na piętrze znajduje się Wypożyczalnia wraz

z pomieszczeniem przeznaczonym na księgozbiór podręczny.

Biblioteka jest dostępna dla wszystkich, gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin. Księgozbiór jest, w miarę możliwości,

dostosowany do potrzeb mieszkańców. W ramach programu  pn. "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek",

Biblioteka  otrzymuje co roku dotację celową przeznaczoną na zakup książek.

Biblioteka współpracuje również ze Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas, udostępniając w filiach otrzymany księgozbiór zawierający pozycje

o tematyce religijnej, psychologicznej, historycznej, regionalnej itp.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny