Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem

Klauzula informacyjna - Biblioteka

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka i Kultura w Zawadzkiem, zwana dalej także jako BiK, ul. Dębowa 13a, 47-120 Zawadzkie, NIP: 7561727565, reprezentowana przez Dyrektora Joannę Spałek, adres e-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Beatą Kiełkowicz, jest możliwy listownie lub na adres e-mail: dyrektor@biblioteka.zawadzkie.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO, a przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę newslettera również w celu dostarczania informacji marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 lit. a, f RODO,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od dnia rezygnacji z konta bibliotecznego lub dnia cofnięcia zgody na dostarczanie newslettera, z wyjątkiem dokumentacji dotyczącej zapisu do Biblioteki, która jest przekazywana po 25 latach do Archiwum Państwowego,
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego upoważnione lub z którymi zawarto umowy powierzenia, w tym: podmiot wspierający obsługę informatyczną systemu bibliotecznego, dostawca poczty elektronicznej (w przypadku newslettera),
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych będzie niezbędne do wykonania umowy/usługi, a odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wykonania usługi/umowy.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny